top of page

Privacyverklaring

Jessy Vandenbroucke, gevestigd Kruisstraat 12 - 8640 Westvleteren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://yesphoto.be

Kruisstraat 12 - 8640 Westvleteren

+32473933449

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jessy Vandenbroucke verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- vermoedelijke bevallingsdatum

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen

- Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Jessy Vandenbroucke verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- ras (foto-pasfoto)

Beelden en foto's genomen tijdens de fotosessies of op beurzen kunnen gebruikt worden voor publicatie op de website en/of sociale media van Yes!photography www.yesphoto.be, of voor publicatie in folders/flyers/albums/prijslijsten of ander promotiemateriaal, tenzij de klant dit uitdrukkelijk en schriftelijk vraagt niet te doen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jessy Vandenbroucke verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Jessy Vandenbroucke analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren (cookies). 

- Jessy Vandenbroucke volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

- Jessy Vandenbroucke verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jessy Vandenbroucke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens  > Bewaartermijn > zolang er een (huidige of mogelijk toekomstige) klantrelatie bestaat tussen de partijen. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Jessy Vandenbroucke verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jessy Vandenbroucke gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Jessy Vandenbroucke gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

overzicht

naam: ForceFlashSite

duur: Sessie

functie: When viewing a mobile site (old mobile under m.domain.com) it will force the server to display the non-mobile version and avoid redirecting to the mobile site

naam: hs

duur: Sessie

functie: beveiliging

naam: smSession

duur: Persistent (2 dagen of 2 weken)

functie: identificeert ingelogde leden indien van toepassing

Xnaam: SRF-TOKEN

duur: Sessie

functie: beveiliging

naam: svSessionPersistent

duur:2 jaar

functie: identificeert unieke bezoekers en gaat het bezoek op de site na

naam: SSR-caching

duur: Sessie

functie: Indicates how a site was rendered. 

naam: smSession

duur: 2 weken 

functie: identificeert ingelogde leden indien van toepassing

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

naam: Google Analytics

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

naam: TS*-TS01*******-TSxxxxxxxx-TSxxxxxxxx_d

Functie: beveiliging

bewaartermijn: sessie

meer over cookies: https://www.allaboutcookies.org

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jessy Vandenbroucke en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@yesphoto.be.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Jessy Vandenbroucke wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jessy Vandenbroucke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yesphoto.be

Wijziging privacy verklaring

Jessy Vandenbroucke kan de privacyverklaring steeds wijzigen.

Disclaimer

Alle inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en niets mag worden overgenomen, gekopieerd zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Jessy Vandenbroucke.

bottom of page